80. First Lego League

Torgeir fra Vitensenteret leder First Lego League (FLL) på Gjøvik. Hva er FLL og hva skal vi med det?

Share | Download(Loading)