Alle har kultur, men noen har bedre kultur enn andre. I denne sendingen vil innovasjonssjefen på Sunnaas, Sveinung Tornaas, ta for seg innovasjonskultur i helsesektoren. [kultur, helse]

Share | Download(Loading)