Brynjar Ellingsen jobbet i bank og så hvordan kunder med mye penger hadde problemer med å få god rente. Denne innsikten tok han med seg og lagde Fixrate AS. I dag er de 14 ansatte og har plassert noen milliarder. [Fintech, innsikt, bank]

Share | Download(Loading)