53. Back in the ring

Fra rusmisbruker og innsatt til master i sanskrit, yogaekspert og hotelleier. Alexander Medin har hatt en reise i livet som går langt utenpå de fleste av oss. I dag jobber han med å få innsatte tilbake til samfunnet, og planen er å få Back in the Ring inn på statsbudsjettet. [underdog, gripe muligheter, sosial innovasjon]

Share | Download(Loading)