Ulas Burkay fra Universitetet i Sør-Øst Norge har forsket på forskjeller mellom by og land. Byene stikker fra og distriktene blir hengende etter.

Share | Download(Loading)