Først kom koronaen og deretter kom kompensasjonsordningen. De store, nasjonale dataleverandørene skulle ha måneder og år på å lage en løsning for å kompensere næringslivet. "Dere tenker helt feil", sa Yngvar Ugland og vipps - så fikk de jobben med å lage løsningen. Yngvar leder rebellavdelingen i DNB og er bankbransjens svar på Red Adair.

Share | Download(Loading)