Kjersti er gårdbrukeren mot strømmen. Å drive gård slik man gjorde det før i tiden blir magrere og magrere. Dette har Kjersti og mannen gjort noe med - og mange med dem etter hvert. Men mange bønder driver fortsatt med går(d)sdagens forretningsmodeller.

Share | Download(Loading)