Thor Moen i Smart City deler noen spennende tanker med oss rundt vann, sløsing og holdninger og trekker paraleller til vei, strøm, fjernvarme og internettinfrastruktur.

Share | Download(Loading)