Vi har intervjuet tre Hallingdalsordførere om innovasjon. Heidi Granli fra Gol kommune er første kvinne ut. [Innovasjon i kommunen]

Share | Download(Loading)